Asiakasrekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö:

Luonnon Aarreaitta,Terttu Kolehmainen
Itä-Päijänteentie 63, 40320 Jyväskylä
Y-tunnus: 2211651-4
Puhelinnro: 050-5777152
Sähköposti: myynti@luonnonaarreaitta.fi

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Luonnon Aarreaitan asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös Luonnon Aarreaitan toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimassa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekiseri sisältää seuraavat asiakkaat tiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postinumero
Tilaushistoria

Asiakasrekisterin tietojen luovutus ja salassapito

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus saada nähdä henkilökohtaiset rekiseritietonsa kirjallista pyyntöä vastaan. Pyyntö tulee osoittaa asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle, Riikka Levoselle.

Eu:n tietosuoja-asetus GDPR


Luonnon Aarreaitta ei luovuta eikä myy kenenkään asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja käsittelee vain asiakasrekisterin pitäjä tai hänen sijaisensa. Nettikaupat tehdään salatun yhteyden kautta ja asiakastiedot säilytetään turvassa ja salattuina.